Corona-proof leren reanimeren

In 2020 heeft het coronavirus hard toegeslagen. Per september 2020 kunnen we eindelijk weer reanimatielessen verzorgen. Tussen 5 november en 18 november worden geen lessen gegeven i.v.m. de extra corona-maatregelen aangekondigd op 3 november.

Deze lessen worden conform het brancheprotocol reanimatiecursussen tijdens de COVID-19 pandemie gegeven. De belangrijkste maatregelen vindt u hieronder.

U oefent gedurende de lessen op een eigen schone, gedesinfecteerde pop en alleen, dus u komt niet in direct contact met anderen.
Als u zich bezwaard voelt of in een risicogroep bevindt, kunt u de herhalingscursus overslaan.

Dit zijn de belangrijkste praktische aanpassingen:

 • maximaal 6 cursisten + 1 instructeur (bij minder dan 4 cursisten 72 uur voor aanvang vervalt de les)
 • houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en cursisten
 • de lessen starten strikt op het aangegeven tijdstip, de deuren van de locatie gaan 5 minuten vantevoren open
 • indien u toch eerder aanwezig bent, wacht u buiten op gepaste 1,5 meter afstand van anderen of in uw auto
 • bij binnenkomst en verplaatsingen binnen het gebouw, moet een mondkapje worden gedragen
 • bij binnenkomst handen wassen met water en zeep en/of desinfecteren met handalcohol
 • er is geen ontvangst met koffie en thee, u mag indien gewenst een eigen flesje water meebrengen
 • u hanteert een vaste zitplaats gedurende de gehele les
 • u oefent alleen op uw eigen toegewezen pop (1 pop per persoon)
 • tijdens het oefenen van de borstcompressies / AED aansluiten draagt u handschoenen, deze zijn aanwezig op de locatie en moeten direct na de oefening worden weggegooid
 • stabiele zijligging en buik- en rugstoten worden niet op elkaar geoefend
 • na afloop van de les verzoeken wij u het gebouw direct te verlaten

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van u dat u de algemene RIVM-regels in acht neemt, ongeacht uw persoonlijke mening hierover. Indien u zich niet aan deze regels wilt of kunt houden, kunt u niet deelnemen aan de cursus.

 • blijf thuis als u een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden) of verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden), u mag de les dan kosteloos later inhalen
  • ook als u negatief getest bent op het coronavirus, maar nog wel klachten heeft, haalt u de les later in
 • blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten
 • blijf thuis als u recent (14 dagen) in een risicogebied bent geweest (check)
 • blijf thuis als u recent (14 dagen) in contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus
 • houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en cursisten
 • schud geen handen
 • hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • handen wassen / desinfecteren voorafgaand uw bezoek

Wat kunt u van ons verwachten?

 • wij desinfecteren alle reanimatiepoppen en AED's na en vóórafgaand aan de les
 • wij desinfecteren alle stoelen en tafels na en voorafgaand aan de les
 • alle reanimatiepoppen krijgen voorafgaand aan de les nieuwe 'longen'
 • wij doen een "Laatste Minuut Risico Analyse"; indien hieruit volgt dat er niet aan de richtlijnen kan worden voldaan, wordt de cursus geannuleerd
 • u mag kosteloos een les inhalen als u klachten heeft
 • wij verzorgen mondkapjes (of neem uw eigen mondkapje mee), handschoenen en handdesinfectiematerialen