Corona-proof leren reanimeren

Door de Nederlandse lockdown zullen wij pas op zijn vroegst medio februari 2021 weer lessen verzorgen.

Door corona zien de reanimatielessen er iets anders uit dan u van ons gewend bent. Een reanimatieles volgen kan wel veilig op 1,5 meter afstand, als iedereen zich aan de maatregelen houdt. De lessen worden conform het brancheprotocol reanimatiecursussen tijdens de COVID-19 pandemie gegeven. De belangrijkste maatregelen vindt u hieronder.

U oefent gedurende de lessen op een eigen schone, gedesinfecteerde pop en alleen, dus u komt niet in direct contact met anderen.
Als u zich bezwaard voelt of in een risicogroep bevindt, kunt u de herhalingscursus overslaan.

Dit zijn de belangrijkste praktische aanpassingen:

 • maximaal 6 cursisten + 1 instructeur (bij minder dan 4 cursisten 72 uur voor aanvang vervalt de les)
 • houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en cursisten
 • de lessen starten strikt op het aangegeven tijdstip, de deuren van de locatie gaan 5 minuten vantevoren open
 • indien u toch eerder aanwezig bent, wacht u buiten op gepaste 1,5 meter afstand van anderen of in uw auto
 • bij binnenkomst en verplaatsingen binnen het gebouw, moet een mondkapje worden gedragen
 • bij binnenkomst handen wassen met water en zeep en/of desinfecteren met handalcohol
 • er is geen ontvangst met koffie en thee, u mag indien gewenst een eigen flesje water meebrengen
 • u hanteert een vaste zitplaats gedurende de gehele les
 • u oefent alleen op uw eigen toegewezen pop (1 pop per persoon)
 • tijdens het oefenen van de borstcompressies / AED aansluiten draagt u handschoenen, deze zijn aanwezig op de locatie en moeten direct na de oefening worden weggegooid
 • stabiele zijligging en buik- en rugstoten worden niet op elkaar geoefend
 • na afloop van de les verzoeken wij u het gebouw direct te verlaten

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van u dat u de algemene RIVM-regels in acht neemt, ongeacht uw persoonlijke mening hierover. Indien u zich niet aan deze regels wilt of kunt houden, kunt u niet deelnemen aan de cursus.

 • blijf thuis als u een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden) of verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden), u mag de les dan kosteloos later inhalen
  • ook als u negatief getest bent op het coronavirus, maar nog wel klachten heeft, haalt u de les later in
 • blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten
 • blijf thuis als u recent (14 dagen) in een risicogebied bent geweest (check)
 • blijf thuis als u recent (14 dagen) in contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus
 • houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en cursisten
 • schud geen handen
 • hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • handen wassen / desinfecteren voorafgaand uw bezoek

Wat kunt u van ons verwachten?

 • wij desinfecteren alle reanimatiepoppen en AED's na en vóórafgaand aan de les
 • wij desinfecteren alle stoelen en tafels na en voorafgaand aan de les
 • alle reanimatiepoppen krijgen voorafgaand aan de les nieuwe 'longen'
 • wij doen een "Laatste Minuut Risico Analyse"; indien hieruit volgt dat er niet aan de richtlijnen kan worden voldaan, wordt de cursus geannuleerd
 • u mag kosteloos een les inhalen als u klachten heeft
 • wij verzorgen mondkapjes (of neem uw eigen mondkapje mee), handschoenen en handdesinfectiematerialen