ANBI - STICHTING REANIMATIE 3B-HOEK

De Stichting Reanimatie 3B-hoek is aangewezen als ANBI. Dit houdt in dat de stichting Algemeen Nut Beogende Instelling is. Voor de Belastingdienst zijn wij verplicht om een aantal gegevens te publiceren op onze website; u vindt die gegevens op deze pagina. 

Naam instelling: Stichting Reanimatie 3B-hoek
RSIN: 8158.39.480
Postadres: Duindigtstraat 51, 2665 HS, Bleiswijk
Doelstelling: zie verderop deze pagina
Hoofdlijnen beleidsplan: Het opleiden en herhalen van reanimatieonderwijs.
Bestuurders: zie verderop deze pagina
Beloningsbeleid: De vrijwilligers ontvangen jaarlijks een vrijwilligersvergoeding. Deze beloning wordt veelal teruggeschonken aan de stichting. De gecertificeerde instructeurs voor de cursussen worden freelance ingehuurd op declaratiebasis. De Stichting organiseert eenmaal per jaar afsluitend diner. 
Uitgeoefende activiteiten 2019:

In 2019 organiseerden wij de volgende cursussen:

  • 6 nieuwe opleidingen reanimatie incl. AED bedienen (2 avonden per cursus)
  • 32 vervolgcursussen reanimatie (1 avond per cursus)
  • 10 externe vervolgcursussen reanimatie (1 dagdeel per cursus)
  • 3 vervolgcursussen kinderreanimatie (1 avond per cursus)
   
Financiële verantwoording:

U kunt per boekjaar een balans download in PDF-formaat.

 

Doelstelling

De Stichting Reanimatie 3B-hoek zet zich in om zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren met de modernste apparatuur en hulpmiddelen. 

Het gehele jaar door verzorgen wij cursussen reanimatie, kinderreanimatie  incl. AED bedienen voor onze nieuwe leden. Voor onze vaste leden organiseren wij vervolgcursussen om hun kennis op peil te houden en, indien er wijzigingen komen in de reanimatie-protocollen, nieuwe kennis bij te brengen.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de Stichting Reanimatie 3B-Hoek bestaat uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur
Terry Duivesteijn
terry@reanimatie3b.nl

Voorzitter
Olaf Meulstee

Penningmeester
Terry Duivesteijn

Secretarissen
Terry Duivesteijn
Arie Sonneveld

Verder bladeren