ANBI - STICHTING REANIMATIE 3B-HOEK

De Stichting Reanimatie 3B-hoek is aangewezen als ANBI. Dit houdt in dat de stichting Algemeen Nut Beogende Instelling is. Voor de Belastingdienst zijn wij verplicht om een aantal gegevens te publiceren op onze website; u vindt die gegevens op deze pagina.

Naam instelling: Stichting Reanimatie 3B-hoek
RSIN: 8158.39.480
Postadres: Terrastuin 29, 2665 VL, Bleiswijk
Doelstelling: zie verderop deze pagina
Hoofdlijnen beleidsplan: Het opleiden en herhalen van reanimatieonderwijs.
Bestuurders: zie verderop deze pagina
Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen een jaarlijkse beloning. Deze beloning wordt veelal teruggeschonken aan de stichting. De gecertificeerde instructeurs voor de cursussen worden freelance ingehuurd op declaratiebasis. De Stichting organiseert eenmaal per jaar in december een afsluitend diner.
Uitgeoefende activiteiten 2012:

In 2012 organiseerden wij de volgende cursussen:

 • 4 nieuwe opleidingen reanimatie incl. AED bedienen (3 avonden per cursus)
 • 40 vervolgcursussen reanimatie (1 avond per cursus)
 • 1 nieuwe opleiding kinderreanimatie (1 avond per cursus)
 • 7 vervolgcursussen kinderreanimatie  (1 avond per cursus)
Uitgeoefende activiteiten 2013:

In 2013 organiseerden seren wij de volgende cursussen:

 • 4 nieuwe opleidingen reanimatie incl. AED bedienen (3 avonden per cursus)
 • 46 vervolgcursussen reanimatie (1 avond per cursus)
 • 2 nieuwe opleidingen kinderreanimatie (1 avond per cursus)
 • 8 vervolgcursussen kinderreanimatie  (1 avond per cursus)
Uitgeoefende activiteiten 2014:

In 2014 organiseerden wij de volgende cursussen:

 • 6 nieuwe opleidingen reanimatie incl. AED bedienen (2 avonden per cursus)
 • 46 vervolgcursussen reanimatie (1 avond per cursus)
 • 1 nieuwe opleidingen kinderreanimatie (1 avond per cursus)
 • 6 vervolgcursussen kinderreanimatie  (1 avond per cursus)
Uitgeoefende activiteiten 2015:

In 2015 organiseerden wij de volgende cursussen:

 • 7 nieuwe opleidingen reanimatie incl. AED bedienen (2 avonden per cursus)
 • 46 vervolgcursussen reanimatie (1 avond per cursus)
 • 1 nieuwe opleidingen kinderreanimatie (1 avond per cursus)
 • 6 vervolgcursussen kinderreanimatie  (1 avond per cursus)
Uitgeoefende activiteiten 2016:

In 2016 organiseerden wij de volgende cursussen:

 • 5 nieuwe opleidingen reanimatie incl. AED bedienen (2 avonden per cursus)
 • 36 vervolgcursussen reanimatie (1 avond per cursus)
 • 8 vervolgcursussen kinderreanimatie (1 avond per cursus)

 

Planning 2017:

In 2017 zijn wij voornemens de volgende cursussen te organiseren:

 • 6 nieuwe opleidingen reanimatie incl. AED bedienen (2 avonden per cursus)
 • 40 vervolgcursussen reanimatie (1 avond per cursus)
 • 4 gecombineerde cursus (voor beginners en herhaling) kinderreanimatie  (1 avond per cursus)

 
Financiële verantwoording:

U kunt per boekjaar een balans download in PDF-formaat.

 

 

Doelstelling

De Stichting Reanimatie 3B-hoek zet zich in om zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren met de modernste apparatuur en hulpmiddelen. 

Het gehele jaar door verzorgen wij cursussen reanimatie, kinderreanimatie  incl. AED bedienen voor onze nieuwe leden. Voor onze vaste leden organiseren wij vervolgcursussen om hun kennis op peil te houden en, indien er wijzigingen komen in de reanimatie-protocollen, nieuwe kennis bij te brengen.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de Stichting Reanimatie 3B-Hoek bestaat uit de volgende personen:

Jaap Overeinder Penningmeester
Coördinator cursussen
Assistent cursussen
jaap@reanimatie3b.nl 010-5214878 06-30439777
Terry Duivesteijn

Voorzitter
Assistent cursussen
Webmaster

terry@reanimatie3b.nl 076-8866301   
Arie Sonneveld Secretaris
Assistent cursussen

sonnaria@hetnet.nl